Om oss

Kompliserte løsninger skal være enkle og effektive i bruk

Vi lager web-applikasjoner som er enkle og effektive å bruke. Kort fortalt lager vi løsninger som fjerner frustrasjon, og gjør din hverdag bedre.

Vår spesialkompetanse er applikasjoner med store krav til ytelse. Slike applikasjoner er ofte kompliserte og frustrerende å bruke, noe vi har som mål å unngå.

Kontakt

Espen A. Kristiansen <post@espenak.net>
Tlf: 97 65 83 85

Spesiallagede webapplikasjoner

Cultiva Ekspress bidrar til utvikling av talenter innen kunst og idrett i Kristiansand.
iAD er et forsknings-sammarbeid mellom flere store aktører både i norge og i utlandet. Websiden/websystemet deres er designet og utviklet av oss.
Simula.bibrest er et Plone produkt til Simula Research Laboratory som gjør det mulig for forskere og administratorer å hente ut, og endre data i publikasjonsdatabasen med via et programmeringsspråk-uavhengig API.
Devilry er det offisielle elektroniske innleveringssystemet for IFI, UiO. Devilry er utviklet med rammeverkene Django og ExtJS.
Speedtouch er et web-basert konkurransesystem som måler hvem som er raskest til å skrive av en tekst. Har blitt brukt ved flere anledninger av Universitetet i Oslo, bla. ved rekruttering på The Gathering.
fui.fsbrowse er et Plone add-on for browsing av et mappehierarki.
Devilry gjør retting i kurs med flere tusen innleveringer i semesteret praktisk mulig.
GPSweb gir Statoil, BP og Conoco Phillips tilgang til å visualisere data fra Statens Kartverk.
GPSweb gir tilgang til detaljert informasjon om rådata fra GPS stasjoner for Statens Kartverk.
fui.memberlist er et Plone add-on for å vise medlemsliste.
Quizsystem brukt av UiO under rekruttering på The Gathering i 2009 og 2010. Systemet er utviklet i rammeverket Django.
fui.locker er et Plone add-on for bokskapregistrering.
Web-basert infoskjermsystem. Bla. brukt av UiO til rekruttering på The Gathering i 2009 og 2010. Systemet er utviklet i rammeverket Django.

Spesialtilpassede produkter

Tett samarbeid mellom oss og din bedrift fører til et produkt som er spesialtilpasset behovet til din bedrift.

Unike løsninger

Et unikt uttrykk på nett øker sannsynligheten for at din bedrift blir husket av besøkende potensielle kunder.

Cloud

Vi kan legge din webside/webapp i nettskyen. Dette gjør at du får veldig høy oppetid, lave driftskostnader og høy ytelse. Forventer du mange brukere, perioder med stor pågang, eller få besøkende? Uansett sørger vi for et oppsett i nettskyen som er skreddersydd til dine behov.

Privatpersoner

Selv om vi hovedsaklig jobber med bedrifter, hjelper vi deg gjerne hvis du ønsker en personlig webside.

Optimert for høy ytelse og cloud

Symphonical er en webapplikasjon som hjelper brukere å få ting gjort på en morsom måte ved hjelp av gule lapper på vegger. De benytter seg av våre verktøy og vår kompetanse til automatisering av deployment til AWS.
awsfabrictasks er vårt system for å forenkle automatisering av virtuelle cloud-maskiner.
Sevent er et nettverksbibliotek som er designet for å håndtere beskjed- og datautveksling i systemer med høye krav til ytelse.
Forskningsresultater fra måling av multimedia-arbeidslaster på CUDA, OpenCL, Playstation3 og CPU alene og i nettverk.
P2G er et forskningsprosjekt for å finne modeller og metoder som gjør det praktisk å prosessere arbeidslaster for multimediaprosessering i sanntid.
Devilry håndterer mange tusen innleveringer hvert semester ved IFI, UiO.
GPSweb generer plots fra store datasett for Geodesi-avdelingen på Statens Kartverk.

Kompetanse

Forskningserfaring, masterutdanning og erfaring med optimering av applikasjoner etter krav om ytelse gir oss kunnskapen som skal til for å gi deg løsninger optimert for dine behov.

Lavt energiforbruk

Forbedret utnyttelse av eksisterende hardware betyr i mange tilfeller lavere energiforbruk.

Sanntid

Trege systemer blir fort ignorert av brukere hvis det fins alternativer. Sørg for at dine løsninger oppleves som raske og responsive, slik at kundene kan arbeide med de i sanntid uten behov for venting.

Kurs i programmering og webutvikling

Kombinerer foredrag med live-eksempler og dialog for å øke læringsutbyttet.
Relevante eksempler og oppdatert teknologi. (Gjesteforelesning INF3331 ved UiO høst 2011)
Spesialtilpasset for dine ansatte. (Slides fra et kurs på Statens Kartverk Juli 2011)
God erfaring med helt uerfarne. (Slides fra forkus i informatikk ved IFI, UiO 2010)
God erfaring med viderekomne nybegynnere. (Slides fra kurset INF1010 ved IFI, UiO 2011)
Introduksjon til C-programmering. (Fra kurset INF1060 ved IFI, UiO 2008)

Spesialtilpassede kurs

Spesialtilpassede kurs i programmering og webutvikling.

Eksempler på teknologi/tema

  • Webstandarder (HTML(5), CSS, Javascript).
  • Introduksjon til programmering i Java, C++ eller Python.
  • Webapplikasjonsutvikling med Django.
  • Utvikling av stabile applikasjoner med testfokuserte og iterative metoder i C++ eller Python.

Interraktive foredrag

Tradisjonelle foredrag kombinert diskusjon og småoppgaver gjør at kursene blir interessante, motiverende og lærerike.

Erfaring

Kursholderne har flere års erfaring med undervisning ved Universitet i Oslo. Hvert kurs spesialtilpasses, og vi holder kun kurs innen teknologi som vi bruker til daglig.